Ventelister

 

I foreningens vedtægter er det bestemt, at fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

 

A.

Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste to år før. Ved bytning er det en betingelse, at andelshaveren har været medlem af foreningen i mindst tre år, og at der byttes med en anden andelshaver.

 

B.

Den andelshaver, der i henhold til andelsboligforeningens regler for sammenlægning af lejligheder er berettiget til at foretage sammenlægning, dog underforudsætning af, at den pågældende andelshaver underskriver andelsboligforeningens sædvanlige aftale herom.

 

C.

Andre andelshavere der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Det er dog en betingelse, at den andelshaver som flytter internt i foreningen frigør sin lejlighed. Den således ledigblevne lejlighed skal herefter overdrages efter bestemmelserne i § 13, stk. 2 B, C og D. Indstillingsretten til den ledigblevne lejlighed efter § 13, stk. 2 D, overlades til den andelshaver, der fraflytter foreningen.

 

D.

Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes.

 

E.

Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

 

Foreningen har således flere ventelister:

 

  • En intern venteliste til andelshavere til lejligheder over 58 m2
  • En intern venteliste til lejligheder under 58 m2
  • En ekstern venteliste

 

Andelshavere kan komme på de interne ventelister ved at sende en mail til formanden.

 

Den eksterne venteliste administreres således, at man for at blive opskrevet skal rekvirere, udfylde og returnere et opskrivelsesskema sammen med et opskrivelsesgebyr på 100 kr. Skemaet fås ved henvendelse til formanden, og returneres med post til foreningens adresse.


Bemærk: Et ønske om at blive opskrevet på ventelisten bliver ikke ekspederet, så snart vi modtager en mail. Vi reviderer listerne efter behov, og der kan derfor gå noget tid før vi svarer på en ventelistehenvendelse. Hvis man pr. e-mail har øsksket at blive skrevet på ventelisten, og man først hører fra foreningen senere, vil vi benytte tidspunktet for modtagelsen af mailen som opskrivelsestidspunktet (forudsat naturligvis, at vi får ventelisteskemaet retur efter det er fremsendt).

 

OBS:

Den eksterne venteliste er genåbnet pr. 01.02.2024.