Fællesbad


I kælderen under Randersgade 55 ligger foreningens fællesbad. Det blev etableret engang i 80´erne til alle de beboere der ikke havde eget bad. Den dag i dag er der stadig mange lejligheder der ikke har eget bad, og derfor er der stadig mange brugere af fællesbadet.


Foreningen opkræver pt. 100 kr. pr. voksen bruger pr. mdr. for at benytte badet. Pengene indgår i foreningens almindelige driftsregnskab, men er dog udskilt i regnskabet, så alle kan se udgifter og indtægter forbundet med driften.


Den løbende renholdelse af badet er fordelt på badets brugere således, at hver bruger har ansvaret for at holde badet rent og hygiejnisk i en uge. Med det nuværende antal brugere betyder det, at den enkelte bruger skal stå for rengøringen ca. 2-3 gang om året.


Bestyrelsen har undersøgt, hvad det ville koste at få et rengøringsfirma til at stå for renholdelsen, og resultatet var, at det var alt for dyrt til at vi ville købe denne ydelse.


For at alle brugere skal kunne benytte badet så problemfrit som muligt, har bestyrelsen opstille disse retningslinier:

Regler for brug af fællesbadet

Af hensyn til hygiejnen i badet har bestyrelsen besluttet følgende rengøringsregler:

1)        Den person der har rengøringspligten skal sørge for, at hele badet er rent og hygiejnisk hele ugen. (Hvem det er, fremgår af den opsatte rengøringsliste).

2)        Rengøringsartikler. Der skal altid være følgende i badet:

·     Skuresvampe

·     Glasrens

·     Afkalkningsmiddel

·     Universalrengøringsmiddel

·     Grundrensningsmiddel

·     Gulvklude

·     Aftørringsklude

·     Afsæbningsbørste

·     Gulvskrubbe

·     Skraber

Hvis der mangler noget, skal den rengøringsansvarlige købe ind og efterfølgende henvende sig hos formanden for at få refunderet udlægget.

3)        De glasvævs beklædte vægge ikke oversprøjtes med vand. Hvis det overhovedet er nødven­digt at rengøre dem, skal man benytte en hårdt opvredet klud, da glasvævet ellers vil tage skade og slippe væg­gen.

4)        Blandingsbatteriet skalafkalkes med kalkfjerner mindst en gang om ugen.

5)        Brusekabinen skal afrenses grundigt med grundrens mindst to gange om ugen.

6)        Glasdøren skal vaskes med grundrens efter behov, og herefter skal den afkalkes med kalkfjer­ner mindst to gange om ugen. Efter hvert bad skal døren aftørres med den vinduesskraber, der ligger i badet.

7)        Spejlet skal holdes pudset og fri for acnerester mv.

8)        Rørene skal støves af mindst en gang om ugen.

9)        Gulvet skal holdes fri for hår, sæberester m.v. Vand på gulvet uden for selve brusenichen skal tørres op inden badet forlades. Gulvet skal vaskes mindst en gang om ugen.

10)     Radiatorerne ikke slukkes!!! Heller ikke om sommeren!!! Fordi kælderen ikke er opvarmet falder temperaturen meget hurtigt i baderummet, når der ikke er varme på. Det­te medfører så meget kondensvand, at vægge og lofter bliver direkte våde efter bare et enkelt bad. Varm luft kan optage meget mere fugt/damp end koldluft, og derfor skal radiatoren altid være tændt.

Vigtigt:

Da det har vist sig at rengøringspligten ikke overholdes af alle, har bestyrelsen besluttet, at alle der ikke overholder overstående retningslinjer vil blive pålagt et rengøringsgebyr, svarende til det beløb et rengørings­firma vil tage for at foretage rengøringen. Dette beløb udgør p.t. 625 kr. pr. uge og vil blive opkræ­vet sammen med boligafgiften/huslejen.

Bestyrelsens medlemmer vil kontrollere, om der bliver gjort rent i badet. Hvis dette ikke er tilfæl­det, vil den person, der har ansvaret for rengøringen i den på gældende uge, således uden videre varsel blive pålagt rengøringsgebyret. (Husk at notere datoer for jeres rengøringer på rengøringslisten, og husk at det er jeres eget ansvar at finde “vikarer”, hvis I af en eller anden grund bliver forhindret).

Det koster p.t. 100 kroner pr. voksen bruger at benytte badet. Det er den enkelte brugers eget ansvar, at sørge for at af- eller tilmelde sig badeordningen. Dette skal ske ved brev til både bestyrelsen og admini­strator. Det er ligeledes den enkelte brugers ansvar, at sørge for at få nye beboere i lejligheden til­meldt. Undladelse af dette vil i fremtiden udløse en efteropkrævning af ikke betalt gebyr, samt en bøde på 1.000 kr. Det er desværre blevet nødvendigt med ovenstående gebyrer og bøder, da der dels er mange der overhovedet ikke gider at gøre rent, og dels nogle som helt undlader at tilmelde sig ordningen, selvom de benytter bader. Disse forhold er naturligvis fuldstændig uacceptable for alle de øvrige pligtopfyldende og betalende brugere af badet.

Bestyrelsen