Bestyrelsens telefon-og adresseliste pr. 29.01.2021

Navn

Jacob Hygom (Formand)

Sofie Bjerregaard

Stephanie Fasen

Asger Johansen

Helle Burkal

Adresse

Århusgade 27, 2 th.

Århusgade 23, 2 tv.

Århusgade 25, 4 th.

Århusgade 25, 1 th.

Randersgade 55, st. tv.

Telefon

2330-0527

2891-8486

3074-2881

E-mail

jah@ebreve.dk

sofie.bjerregaard@gmail.com

stephanie.fasen@gmail.com

asger@plotmakergames.com