Velkommen til Andelsboligforeningen Århusgade 23 m.fl.

Det er intentionen med denne hjemmeside, at samle alle de relevante informationer om ejendommen og foreningen på et sted til gavn for både eksisterende såvel som kommende andelshavere.

Jævnfør foreningens vedtægter er dens formål at:

"...at erhverve, eje og administrere ejendommen mart. nr. 2912 og 2913 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende

Århusgade 23-27/Randersgade 55, 2100 København Ø."

og det har den gjort siden foreningens stilfelse i 1976, da de tidligere lejere købte ejendommen. I tiden der er gået siden da, har ejendommen dannet ramme om hundrevis af skiftende andelshaveres liv og levned i hjertet af Østerbro.


I dag huser foreningen 39 andelshavere, hvoraf tre er erhvervsandelshavere. Dertil kommer 8 udlejningsværelser på femtesalen samt et erhvervslejemål i baghuset i ejendommens gård. Baghuset rummer desuden også foreningsbestyrelsens kontor samt et fællelokale med tilhørende køkkenfaciliterer, der kan udlånes til andelshaverne.


Foreningens CVR-nummer er: 28 99 34 47