Fjernvarme


Foreningen fik i 1997 indlagt fjernvarme. Dvs. det varme vand samt vandet i radiatorene opvarmes af fjernvarme.


De enkelte beboeres forbrug opgøres ved hjælp af elektroniske målere på radiatorene og gennemstrømningsmålere på vandrørerne. Foreningen har lavet en aftale om måleraflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab med firmaet Brunata, som typisk aflæser målerne i oktober måned. Efterfølgende udarbejder de et varmeregnskab, og fremsender det til vores administrator, som videresender det til bestyrelsen for kommentarer. Hvis der ikke er rettelser til regnskabet, justerer administrator beboernes boligafgifter i forhold til regnskabet på den måde, at dem som skal have penge tilbage får en mindre januar boligafgift, mens dem der har betalt for lidt, får en ekstraregning i februar.


Hvis man vil vide mere om fjernvarme kan det anbefales at se nærmere på Brunatas hjemmeside, hvor man kan få yderligere informationer.


Hvis man har spørgsmål vedr. sin varmeregning kan man henvende sig til firmaets Københavnskontor:


Brunata København


Vesterlundvej 14

2730 Herlev

Tel:  +45 77 77 70 10

Fax: +45 77 77 70 11

E-mail: kbh@brunata.dk

Åbningstid: mandag til fredag 9 - 13


Radiatorer


Lige siden vi fik installeret fjernvarmeanlægget, og fik monteret radiatorer i lejlighederne, er der fra tid til anden dukket ønsker op fra beboere om nedtagning af radiatorer. Der kan være mange forskellige årsager til at en andelshaver vil lave om på fjernvarmeinstallationerne, men det er Bestyrelsens klare holdning IKKE at tillade dette af følgende grunde:


Radiatorerne er en del af det samlede fjernvarmeanlæg, som foreningen har anskaffet sig. Det er en del af de faste installationer, som foreningen er ansvarlig for. Dvs. det er foreningen der har stået for indkøbet og installationen og som står for driften af anlægget Det er således IKKE op til de enkelte andelshavere, at udskifte, nedtage eller på anden vis ændre i foreningens fjernvarmeinstallation.

Der er flere både praktiske, foreningsrelaterede, æstetiske og alle andre typer grunde til ikke at tillade en individuel tilpasning af de fælles installationer:

a.   Foreningens vedtægters bestemmelse om vedligeholdelse, fastsætter bl.a. at fælles forsyningsanlæg er foreningens ansvar. Det er foreningens installationer – ikke den enkelte andelshavers, og derfor er det også kun foreningen, der kan og skal håndtere dem.

 

b.   Individuelle ønsker tilgodeser som regel kun det enkelte individ – ikke fællesskabet, og derfor har man i en andelsboligforening en bestyrelse, der netop skal tilgodese fællesskabet frem for individet, - som skal vælge løsninger, som gavner de fleste frem for de få.


c.    Hvis bestyrelsen begyndte at acceptere eller tolerere forskellige andelshaveres forskellige individuelle ønsker, vil det påføre bestyrelsen en del ekstraarbejde og administration, hvilket vi ikke er interesseret i.


d.   Det vil desuden medføre uheldige situationer, hvor man skal til at diskutere, hvem der har ansvar for hvad, og det er bestyrelsen heller ikke interesseret i. F.eks:


Hvis radiatoren ikke virker, hvem har ansvaret for det? Er det foreningen, der forsyner radiatoren med varme, eller er det andelshaveren, som har en defekt radiator?


Hvis en andelshaver på 4 sal ikke har varme, er det så underboens skyld eller foreningens ansvar?


Hvis faldstammen bør udskiftes, men en andelshaver ikke har råd, skal naboerne så acceptere en defekt faldstamme? Etc. etc. etc. Pointen er, at man kan forestille sig mange uheldige og problematiske scenarier, der alle kan undgås ved at afvise individuelle ønsker.


e.   En anden grund er, hvad man kunne kalde hensynet til, hvad som er rimeligt, eller retfærdigt. De fleste synes ikke om at betale for noget, mens andre får det samme gratis. I relation til et fjernvareanlæg, har ingeniører dimensioneret og projekteret anlægget således, at alle skal bidrage ligeligt til opvarmningen af huset. Hvis den enkelte andelshaver f.eks. havde fået lov til at fjerne alle radiatorer i boligen, kunne han således lukrere på de andres opvarmning. Flertallet vil givetvis finde dette asocialt og ikke i overensstemmelse med ideen om en boligforening, hvilket er endnu en grund til, at en forening ikke bør tillade individuelle løsninger på fællesskabets ansvarsområde.


f.    Der ligger også æstetiske overvejelser til grund for ikke at tillade individuelle løsninger. Ejendommes arkitektoniske udtryk vil eksempelvis blive skæmmet af individuelle løsninger. Tænk bare på resultatet, hvis andelshaverne havde lov til at opsætte individuelle parabolmodtagere på facaden som de lystede – eller for den sags skyld havde lov til at opsætte altaner efter forgodtbefindende.


g.   Der er også tekniske årsager til at afvise en andelshavers ønske om individuel tilpasning af fjernvarmeanlægget. Pumper, strengventiler, rør, fremføringsveje og styreelektronik mv. er alle præcist dimensioneret i forhold til den beregnede og ønskede energieffekt. Hvis man begynder at ændre på nogle af parametrene, får det konsekvenser, som bestyrelsen ikke er interesseret i. Det kunne være ændringer i den afgivne energieffekt, omfordeling af effekten eller ændringer i fordelingstal etc.