Postkasseanlæg


 


Folketinget vedtog i 2009 en lov, der påbød alle etageejendomme at etablere postkasseanlæg, der kunne tilgås fra gadeniveau. Vi har valgt at placere postkasserne samlet i porten i et stor postkasseanlæg.


 

Bestyrelsen valgte efter meget omhyggelige overvejelser de bedste postkasser vi kunne finde på markedet, så vi kan have dem i mange år fremover.

 


Det er den enkelte beboers eget ansvar at vedligeholde nøgler og låse i postkasserne. Alle beboere er ved anlæggets opsætning blevet udstyret med to nøgler, og ved overdragelser af lejligheder skal disse to nøgler ligeledes overdrages.

 


Når der skal skiftes navneskilte skal den nedenstående skabelon benyttes:


http://abaarhusgade23mfl.dk/Postkasseanlaeg/Postkasselabels_eksempler.doc


I princippet kan enhver selv printe et nyt navneskilt og udskifte det, men skrifttypen og størrelsen skal være som angivet i skabelonen. Skiltene udskiftes således: