Bygningsvedligeholdelse


Selvom foreningen er stiftet i 1976 er der næsten ikke brugt nogen penge på vedligeholdelse af ejendommen før 1989, men herefter har bestyrelsen ivæksat ganske omfattende reparations-, vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen. Siden 1989 er der udført følgende arbejder:


     
   Nyt tag, tagrender og nedløbsrør på hovedbygninger


    Nyt tag, tagrender og nedløbsrør på baghus

    Kloakker i gården blev saneret

    Ny gårdbelægning

    Nye cykelskure

    Fjernelse af gårdtoilet

    Etablering af terrasse og beplantning i gården

    Etablering af skralderum i baghus

    Etablering af fællestoilet i baghus

    Renovering af fælleslokaler i baghus

    Totalrenovering af bagtrapper

    Etablering af fællesvaskeri i kælder

    Oppudsning og maling af underfacader

    Etablering af støbt betonfundament på hele gadefacaden

    Udtørring af kælder

    Etablering af fjernvarme

    Udskiftning af alle toiletter til vandbesparende lavtskylstoiletter

    Bredbånd samt netværkskabling til alle lejligheder

    Ny antennekabling

    Løbende faldstammeudskiftning

    Løbende udskiftning af vandrør

    Etageadskillelsen mellem kælder og stueplan er renoveret ved støbning af nye betondæk

    Ny støbt portgennemgang etableret

    Totalrenovering af hovedtrapper

    Opsætning af postkasseanlæg

    Omfattende renovering af murværk, frontespicer og brystninger mod gaden

    Nedlæggelse af skorstene

    Maling af vinduer

med mere.

Alt dette har naturligvis ikke været gratis, men vi har bestræbt os på sprede disse arbejder ud over årene, således at vi ikke får store voldsomme udgiftsstigninger fra år til år. Derudover har vores advokat formået at skaffe os de maksimale offentlige tilskud, så mange af arbejderne er landet på ganske fornuftige priser.

Denne praksis vil vi gerne fastholde, da ingen er tjent med store udsving i boligafgifterne. Samtidig er det meget vigtigt fortsat at vedligeholde vores bygninger, så vi vil også fremover vedligeholde, forbedre og forskønne ejendommen.