Affald


Foreningen råder over 4 dagrenovationscontainere, 1 pap container, 1 papircontainer samt to storskraldscontainere. Alle er placeret i baghuset. I skralderummet er ophængt udførlige affaldssorteringsinstrukser, som man skal følge, men disse er også gengivet nedenfor.

 

 


Storskrald


 


Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald.

Ja tak

Nej tak

 

 

Møbler

Farligt affald

Madrasser

Elektronikaffald

Gulvtæpper

Pap og karton

Cykler

PVC

Bygningsaffald, max 150 kg. pr. afhentning

Imprægneret træ

Pap, elektronikaffald, kølemøbler, PVC plast og imprægneret træ er specielle typer storskrald, med specielle krav til håndtering og efterfølgende behandling. Derfor er det vigtigt, at det ikke blandes sammen med det almindelige storskrald.


Hvor og hvordan skal storskraldet stå?


Storskrald skal anbringes i den ene af storskraldscontainerne i skralderummet (de kan kendes ved at de ikke har låg). Bygningsaffald er erhvervsaffald og ikke storskrald. Er der tale om meget små mængder bygge- og nedrivningsaffald - med en maksimal samlet vægt på 150 kg, der højst måler 1 x 1 x 1 meter - bliver det afhentet sammen med det øvrige storskrald.


Glas & flasker


 


Alle typer glas og flasker kan genanvendes. Både farvet og klart glas skal afleveres i de opstillede glasbeholdere.

Ja tak

Nej tak

 

 

Vinflasker

Keramik og porcelæn

Spiritusflasker

Krystalglas

Konservesglas

Vinduesglas

Glas til fødevarer, gerne med låg

El-pærer og lysstofrør

Glasskår fra de nævnte ting

Medicinglas

Ja tak

Nej tak

 

 

Aviser og ugeblade

Pap

Reklamer

Indbundne bøger

Kuverter

Mælkekartoner

Telefonbøger

Selvkopierende papir

Skrive- og tegnepapir

 

 

Hvor skal glas & flasker afleveres?

Alle glas og flasker skal afleveres i de glasbeholdere, som står rundt omkring i lokalområdet. Glas til genbrug skal være tomme og er glasset fyldt med silderester, må det gerne skylles. Låg må gerne blive siddende på glasset, da låg kan genanvendes.


Papir


Alle typer papir kan genbruges og skal afleveres i papirbeholderen i skralderummet.


 

Ja tak

Nej tak

 

 

Papkasser (opskårne og sammenfoldede)

Mælkekartoner

Bølgepap

Indbundne bøger

Karton

Papir

Emballage fra f. eks. legetøj og tandpasta

Aviser

 

Snavset emballage, f. eks. pizzabakker

Hvad er pap?


 

Pap er typisk emballage, fx pakken om tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet. Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-blok. Pap og karton kan bruges igen og igen, hvis det er rent. Pizzabakker må derimod ikke genbruges, da der ofte sidder madrester på låget.

 


Hvor og hvordan skal det brugte pap placeres?

 


Fold papkasserne sammen og husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.


Du skal lægge det sammenfoldede pap i papcontaineren i skralderummet. Pap kan også afleveres på en genbrugsstation.


 

Erhvervsaffald


 

Forretningernes affald skal de selv skaffe sig af med, da foreningens affaldsafhentning ikke dækker denne type affald.


 

Farligt affald


 

Farligt affald er alle de husholdningsprodukter, der indeholder kemikalier eller andre miljøskadelige stoffer. Du finder typisk disse produkter under køkkenvasken, i rengøringsskabet eller der, hvor du opbevarer værktøj og maling.

Ja tak

Nej tak

 

 

Kemikalier og gift

Elektronikaffald

Lavenergipærer

Almindelige el-pærer

Lysstofrør

Kølemøbler

Maling

 

Batterier

 

Farligt affald skal helst opbevares og afleveres i de originale flasker eller dåser, så man straks kan se, hvad det er. Forskellige typer farligt affald skal holdes adskilt. Stil det et tørt og køligt sted, hvor børn og husdyr ikke kan nå det.


Hvor og hvordan skal jeg aflevere mit farlige affald?


Det farlige affald afleveres gratis på en genbrugsstation eller til miljøbilen, der med jævne mellemrum holder på Århus Plads.

Alternativt kan affaldet deponeres i metalskabet i porten indtil afhentning. (Nøglen til skabet hænger ved siden af det).

Brugte batterier kan som regel afleveres, hvor de er købt eller i den ophængte batteriboks i skralderummet. Apoteket tager imod medicinre­ster, gamle kviksølvtermometre og kanyler. Mange farvehandlere tager imod malingrester og opløs­ningsmidler. Politiet tager imod våben og ammunition.


Elektronik


Elektronik er ting med ledning eller ting, som er drevet af batterier eller solceller. Elektronik er f.eks. com­putere, komfurer, stereoanlæg, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, batteridrevet legetøj osv.

Ja tak

Nej tak

 

 

Computere

Akkumulatorer

Radio og TV

Pap og karton

Mobiltelefoner

 

Batteridrevet legetøj

 

El-tandbørster m.m.

 

Hvor og hvordan skal elektronikaffald placeres?


Småt elektronikaffald, som elektriske barbermaskiner eller lommeregnere og lign, skal stilles ved siden af metalskabet i porten. Stort elektronikaffald, som et komfur eller et TV, afhentes sammen med eventuelle kølemøbler efter forudgående aftale med renovationsfirmaet. Den type affald skal stilles i indhakket mellem trappetårnene overfor skralderummet.

Du kan altid aflevere dit elektronikaffald på den nærmeste genbrugsstation, hvis du er i tvivl.


Hvem er ansvarlig?


Elektronikaffald er en speciel slags storskrald, med specielle krav til håndtering og efterfølgende be­handling, og derfor er det vigtigt at elektronikaffald ikke bliver blandet med det øvrige storskrald.


Kølemøbler


Kølemøbler er køleskabe, frysere, kummefrysere og så videre.

                             Ja tak             

Nej tak

 

 

Køleskabe

Komfurer

Frysere

Vaskemaskiner

Køle- fryseskabe

Elektronikaffald

Kummefrysere

Pap og karton

 

Madrester i køleskabe

Hvor og hvordan skal kasserede kølemøbler placeres?


Kølemøbler er en speciel slags storskrald, med specielle krav til håndtering og efterfølgende behand­ling og derfor er det vigtigt, at kølemøbler ikke bliver blandet med det øvrige storskrald. Beboerne skal anbringe kølemøbler overfor skralderummet, i indhakket mellem trappetårnene. Bestyrelsen aftaler herefter afhentningstidspunktet med renovationsfirmaet. Du kan også aflevere dine kølemøbler på den nærmeste genbrugsstation.


Hvem er ansvarlig?


Renovationsfirmaet henter kølemøbler, og det almindelige storskrald, fra din ejendom efter aftale med bestyrelsen. Hvis du har spørgsmål vedrørende ejendommens storskraldsordning, så kontakt bestyrelsen.


Restaffald


Restaffald er det affald, der er tilbage, når man har sorteret det genanvendelige affald fra, såsom pa­pir, pap, glas, farligt affald, haveaffald og storskrald.

Ja tak

Nej tak

 

 

Kød, fisk og pålæg

Farligt affald

Blomsteraffald

Elektronikaffald

Plast og metal (ikke PVC)

PVC                                       

Snavset papir og pap

Affald, der måler mere end 100 x 20 x 20 cm

Alt det, der er tilbage efter sorteringen

 

Hvor og hvordan skal restaffald placeres?


 

Restaffald skal placeres i en af de fire små containere i skralderummet.


 

Øvrige retningslinier

 


Skraldemænd er ikke pivede og affaldsbeholdere kan tåle en del. Følgende retningslinier er lavet for at give skraldemændene et bedre arbejdsmiljø og ikke mindst for hygiejnens skyld:


 


·          Vådt og fedtet affald skal emballeres i plastposer eller lignende.


·          Glasskår og andet skarpt eller stikkende affald skal indpakkes.


·          Slagger og aske afkøles og emballeres, således at støvgener undgås.


·          Stærkt støvende affald, fx fra gulvafhøvling, skal emballeres, så støvgener undgås.


·          Sod fra skorstens- og ovnrensning pakkes i særlige sodsække eller emballeres i anden tæt embal­lage.


·          Beholdere og sækkestativer skal altid være lukkede, så indholdet ikke tiltrækker rotter eller andre dyr.


 

Hvem er ansvarlig for hvad?


 


Renovationsfirmaet indsamler dit restaffald på bestemte dage og leverer og rengør din ejendoms beholdere. Hvis du har spørgsmål angående restaffald eller tømningstider, så kontakt de skraldemænd, der tømmer hos os eller kontakt Københavns Kommunes Affaldescenter. Husk at du er ansvarlig for at affaldsordningen fungerer efter hensigten. Overholder du ikke reglerne, går det ud over alle beboerne!!!!!


 

Opsummering


 


I skralderummet er følgende:


 


Fire små containere. De skal bruges til restaffald (alm. dagrenovation).


 


·          En papcontainer, der skal bruges til pap.


 


·          En papircontainer, der skal bruges til papir.


 


·          En erhvervscontainer, der tilhører og kun må bruges af Pizza Pronto.


 


·          To storskraldscontainere, der skal bruges til storskrald.


 


·          En batteriboks, der benyttes til brugte batterier.


 


I gården (mellem bagtrapperne i Århusgade 23 og 25) kan der stilles:


 


·          Komfurer (afhentes efter aftale – bestyrelsen offentliggører afhentningstidspunkt ved opslag).


 


·          Køleskabe (afhentes efter aftale – bestyrelsen offentliggører afhentningstidspunkt ved opslag).


 


·          Andet stort elektronikaffald, såsom TV og mikrobølgeovne etc. (afhentes efter aftale – bestyrelsen offentliggører afhentningstidspunkt ved opslag).


 


·          Storskrald – men kun hvis storskraldscontainerne er fyldte. I disse situationer bedes man tilpasse størrelsen til maksimum 140 cm i højden, og i øvrigt vente med at stille sit storskrald i indhakket til dagen før afhentningen. Denne type affald afhentes sammen med det øvrige storskrald hver 4. uge.


 


OBS: Det er ikke tilladt at benytte storskraldscontainerne til byggeaffald og nedrivningsaffald ud over de tidligere beskrevet mængder. Er man i tvivl om, hvad der kan kategoriseres som storskrald, kan man kigge på opslaget på opslagstavlerne i opgangene eller se ovenfor.

 

Storskrald afhentes hver 4. uge


 Nærmeste genbrugsstation:


 

Borgervænget 29

Borgervænget Genbrugsstation

Borgervænget 29

2100 København Ø


Åbningstider

Hverdage 13.00 - 18.00

Lørdag lukket

Søn- og helligdage 10.00 - 17.00


 


Henvendelse til Københavns Kommune vedr. affald skal ske til:


 


Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljø/Affald


Njalsgade 13-15

Postboks 259

1502 København V


 


Københavns Affaldsservice


Tlf: 70 10 33 88


E-mail: affald@tmf.kk.dk


Åbningstider: Man-torsdag 7.00-15.30 samt Fredag 7.00-15.00

Pap & karton


Pap og karton indsamles i dag sammen med storskrald.